Over ons

Een groep enthousiaste Seahorsezeilers wilden ook graag aan wedstrijden deelnemen. Tijdens het Hemelvaartsweekend van 1972 werden de eerste Sailhorsewedstrijden georganiseerd met deelname uit Nederland en Duitsland. Op 23 oktober 1973 werd in Hoorn, door een aantal Seahorse- en Sailhorsezeilers de S.S.C. (Seahorse Sailhorse Club) opgericht. Het animo om wedstrijden te zeilen was groot en ook het internationaal varen, vooral in Duitsland, raakte steeds meer ingeburgerd. Zwaartepunten voor Sailhorses in Nederland waren destijds Loosdrecht, Roermond en Friesland.

In 1975 werd de Sailhorse door het Watersportverbond gepresenteerd als “Klasse met beperkte eenheid”. Belangrijk voor de Sailhorse, want vanaf die tijd kon men officieel deelnemen aan zeilwedstrijden. In dat jaar startte de Sailhorse voor het eerst op de Sneekweek. Omdat de klasse een wedstrijdklasse was geworden in Nederland, de Sailhorseklasse, werd niet alleen een eenduidig zeilteken doorgevoerd maar ook de naam van de S.S.C. gewijzigd in Sailhorse Sailing Club.
Het zou nog tot 1994 duren voor de Sailhorse de status van “Nationale Klasse” zou krijgen. Vanaf die tijd wordt er om het officiële “Nederlands Kampioenschap” gestreden.

Het doel van de SSC is verwoord in Artikel 3 van de statuten:
3.1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Sailhorse Klasse in Nederland.
3.2. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door: 
    a. Het optreden als nationale klassenorganisatie.
    b. Het stimuleren van het zeilen in de Sailhorse waaronder het organiseren van wedstrijden.
    c. Het handhaven van uniforme klassenvoorschriften en het bevorderen van de bouw.
    d. Het onderhouden en bevorderen van contacten tussen eigenaren en gebruikers,
        bijvoorbeeld door de uitgave van publicaties en / of het onderhouden van een website.

In lijn met bovenstaande is de SSC eigenaar van de (verbeterde) mallen waarmee nog elk jaar nieuwe rompen van het G-type worden gebouwd.

Artikel 18.5.
De statuten worden op een uitsluitend voor leden toegankelijke plaats op de website van SSC ter beschikking gesteld. Indien een lid niet beschikt over internet, kan het betreffende lid een kopie aanvragen bij de secretaris.

Klik hier voor de link naar de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

vorige           volgende           
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!