Protesteren is sportief

26 oktober 2019 12:45

Rolf Deen

Het voetbal heeft 4 scheidsrechters en tegenwoordig de VAR. Zeilers hebben elkaar, en de protestcommissie. Maak er gebruik van! Het is een onderdeel van onze sport.
Hoe? Lees dan verder.....

Protesteren is sportief

De regels voor onze sport zijn vastgelegd in de “regels voor het wedstrijdzeilen 2017-2020”. We leven deze na, maar maken allemaal wel eens een fout waardoor we een regel overtreden. Waardoor een andere deelnemer voor ons uit moet wijken, terwijl deze voorrang heeft. Deze uitwijkende deelnemer voldoet daarmee aan regel 14; Aanraking vermijden. Maar heeft hiervan nadeel. En roept protest aan. De boot die de regel overtreedt en dit erkent, neemt een 2-rondenstraf straf. Let op; aanroepen met het woord “protest” is belangrijk. Vaak is dit het eerste wat een protestcommissie vraagt. En kan bij verzuimen leiden tot afwijzing van je protest

Een straf nemen

Als je erkent een regel overtreden te hebben, neem je een Twee-ronden straf (2 x overstag en 2 x gijpen). Soms is in de lokale wedstrijdbepalingen vastgelegd dat dit een Eén-ronde straf is. Lees deze dus goed vóór de wedstrijd. Voor het raken van een merkteken (regel 31) mag een Eén-ronde straf genomen worden.

De straf neem je bij de eerste gelegenheid. Dit is omschreven in regel 44. Je vaart direct vrij, en neemt je straf. Zonder anderen te hinderen. Niet correct nemen van een straf is bijvoorbeeld:

-        Een rondje draaien 50 meter verder zeilen en dan je 2e rondje draaien

-        Doorzeilen naar het volgende rak en dan je straf nemen.

-        Bij de bovenboei na een fout je spinnaker hijsen, doorzeilen en pas na het strijken bij de benedenboei je rondjes draaien.

-        Tijdens het spinnakerrak na een fout doorzeilen, en pas na het strijken je rondjes draaien.

Helaas zien we dit nogal eens gebeuren. Dan wordt het sportief nemen van een straf, opeens tot een bijzonder onsportieve handeling. Vergewis je ervan dat de protesterende boot opmerkt dat je je straf neemt. Dat scheelt discussies, mocht het tot een protestverhandeling komen.

Als er geen straf genomen wordt

Tot zover alles in orde en geen problemen. Maar wat nu als de overtredende boot haar straf niet neemt? Dit gebeurt uiteraard ook wel eens, en dan wat te doen? Je hebt protest aangeroepen en je ervan verzekerd dat de ander dit gehoord heeft. Meer hoef je niet te roepen. Een discussie op het water heeft geen nut, je haalt jezelf alleen maar uit je concentratie voor de rest van de race. Je bent er zeker van dat de boot geen straf genomen heeft en probeert een getuige te vinden die het ook gezien heeft.

Waarom heeft de aangeroepen boot geen straf genomen?

Het kan natuurlijk zijn dat deze niet erkent dat ze een regel overtreden heeft. Maar het zal ook best wel eens gebeuren dat erop gerekend wordt dat er geen protest ingediend wordt. En dat is jammer voor de sportiviteit in onze sport.

Protest indienen

Je dient protest in na de wedstrijd. Soms moet je op het water al aangeven aan de wedstrijdleiding dat je protest in gaat dienen en tegen welke boot. Dit staat in de wedstrijdbepalingen. Hierin zijn ook de termijnen opgenomen binnen welke je het protest moet indienen. En waar je een protestformulier kunt krijgen, en waar deze in te leveren. Je vult alle gevraagde gegevens in, ook de gegevens van je getuige (zorg dat je deze hebt, zonder kan het nogal eens lastig worden voor de protestcommissie de feiten boven tafel te krijgen). Je omschrijft wat er gebeurd is, en welke regel er volgens jou overtreden is. De boot die naar jou mening een regel overtreden heeft, kan vervolgens haar lezing van het gebeurde opschrijven.

De protestbehandeling

De protestcommissie kondigt aan wanneer en waar het protest behandeld wordt. Eerst mag je vertellen wat er volgens jou gebeurd is. Dan mag je tegenstander zijn/haar verhaal doen, en de getuigen. De commissie zal vragen stellen zodat de lezing van beide partijen duidelijk is. Vervolgens zal de commissie met elkaar overleggen om de juiste feiten vast te stellen, en, als dit gelukt is, vast te stellen of er regels overtreden zijn. Wanneer blijkt dat de geprotesteerde boot inderdaad een regel overtreden, en geen straf genomen heeft, zal over het algemeen een DSQ volgen. Soms kan een afwijkende straf opgelegd worden. Wanneer blijkt dat er geen regel overtreden is, zijn er geen gevolgen verder. In beide gevallen is het tijd voor een gezamenlijk biertje aan de bar!

Wees zeker van je zaak

Als je niet precies weet wat er gebeurd is, zal een protest weinig kans hebben. De commissie is dan niet in staat de werkelijke feiten vast te stellen. Daarnaast is er nog een addertje onder het gras; als na verhandeling blijkt dat niet je tegenstander, maar jijzelf een regel overtreden hebt, loop je zelf het risico van een DSQ. Ook al is er niet tegen jou geprotesteerd! Als lid van een protestcommissie heb ik zo menig zeiler teleurgesteld zien afdruipen. Dus zorg dat je goed in beeld hebt wat er gebeurd is. En laat je niet door anderen hiervan af brengen! Sommige commissies willen nog wel eens erg lang doorvragen. Blijf bij je eigen versie van het gebeuren! Ga niet in discussie met je tegenstander. Vertel je verhaal aan de commissie.

Ken de regels voor wedstrijdzeilen

Bij het aanmelden voor een wedstrijd verklaar je bekend te zijn met de regels en deze op te volgen. Lees het boekje nog eens door. Of bedenk situaties en zoek op welke regel(s) van toepassing zijn, doe dit samen met andere zeilers. Soms is het moeilijk op het water te bepalen hoe het nou zit. Loop die situaties na de wedstrijd nog eens door en gebruik het boekje hierbij. Zo bouw je kennis en ervaring op die je in vergelijkbare situaties kunt gebruiken. Vraag ervaren zeilers om hun mening.

Zelf in de protestcommissie?

Doen is leren. Verenigingen zitten te springen om vrijwilligers. Ook voor de protestcommissies. Bijvoorbeeld KWS vraag zeilers zitting te nemen bij verschillende evenementen. Het verbond biedt, in samenwerking met watersportverengingen opleidingen aan. Vaak worden de kosten door je vereniging betaald. De enige tegenprestatie is, een paar keer per jaar aan te schuiven in een protestcommissie. Je leer ter enorm veel van. Informeer bij je vereniging, of het verbond.

Tot slot

Het voetbal heeft 4 scheidsrechters en de VAR. Zeilers hebben elkaar, en de protestcommissie. Maak er gebruik van! Het is een onderdeel van onze sport.

Bron: Horsevoer 2019-03
Delen

Lees meer over:
#Sailhorse #wedstrijdzeilen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!